Psychologia

Osobowość autoteliczna

Kolejny interesujący obszar badań nad doświadczeniem Flow dotyczy naszych pozytywnych, subiektywnych doświadczeń na poziomie interpersonalnym (Magyaródi & Olah, 2017). To stosunkowo nowe badanie wykorzystało Kwestionariusz Stanu Przepływu – inną miarę doświadczenia przepływu – aby ujawnić wgląd w doświadczenie przepływu we wspólnych, kooperacyjnych działaniach.

Wyniki sugerują, że „społeczny” przepływ może w rzeczywistości zwiększyć intensywność samego doświadczenia: uczestnicy koordynujący działania razem stali się bardziej zaabsorbowani wykonywanym zadaniem. Autorzy twierdzą, że wyniki te mogą mieć wpływ na nasz rozwój społeczny.

Osobowość autoteliczna

Koncepcja osobowości autotelicznej jest często wykorzystywana do wyjaśnienia zróżnicowanych zdolności różnych osób do doświadczania przepływu w pracy lub ogólnie. W porównaniu z niektórymi innymi zastosowaniami koncepcji przepływu, pojawia się ona rzadziej w literaturze akademickiej – przynajmniej w badaniach empirycznych.

Osobowość autoteliczna opisuje tendencję jednostek do angażowania się w działania z powodów związanych z motywacją wewnętrzną. Innymi słowy, osoby te mogą czerpać większą przyjemność z samego zadania, a nie kierować się przyszłym celem i łatwiej skupiać się „bez wysiłku” na wykonywanym zadaniu (Csikszentmihalyi, 2002; Engeser i Rheinberg, 2008).

Niektóre badania sugerują, że mogą one być również bardziej zdolne do samoregulacji (Keller i Blomann, 2008).

Fale mózgowe i neuronauka

Zainteresowanie neuronauką stojącą za przepływem zaczęło rozkwitać całkiem niedawno, zainicjowane częściowo przez neurokognitywistę Arne Dietricha. Być może jednym z jego najłatwiejszych do zrozumienia odkryć, w kategoriach laika, jest to, że aktywność fizyczna daje „skupionym” obszarom mózgu trochę przerwy.

Inne obszary mogą wtedy przejąć kontrolę, uwalniając nas tymczasowo od takich procesów jak samoświadomość i mowa o sobie, i wprowadzając nas w bardziej zrelaksowany i kreatywny stan (Dietrich, 2004).

Naukowo nazywa się to przejściową hipofrontalnością i odnosi się do mniejszego zaangażowania kory przedczołowej. Ponieważ nasza kora przedczołowa zajmuje się wyższymi procesami poznawczymi – w tym autorefleksją, myśleniem analitycznym i innymi zdolnościami meta-świadomości – nasz system implicite może odgrywać większą rolę. Następuje bezproblemowe przetwarzanie informacji i wchodzimy w wysoce pożądany stan przepływu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *