Psychologia

Osobowość autoteliczna

Kolejny interesujący obszar badań nad doświadczeniem Flow dotyczy naszych pozytywnych, subiektywnych doświadczeń na poziomie interpersonalnym (Magyaródi & Olah, 2017). To stosunkowo nowe badanie wykorzystało Kwestionariusz Stanu Przepływu – inną miarę doświadczenia przepływu – aby ujawnić wgląd w doświadczenie przepływu we wspólnych, kooperacyjnych działaniach. Wyniki sugerują, że „społeczny” przepływ może w rzeczywistości zwiększyć intensywność samego doświadczenia: […]